Skip to main content
The Ukraine flag

Information till skånska företag angående kriget i Ukraina

Trade & export

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har vi samlat information och länkar som stöd för dig som gör affärer med aktörer i något av dessa länder, eller har anställda på plats i Ukraina. Vi följer utvecklingen och uppdaterar sidan löpande.

Regeringskansliet

Här finner du en samlingssida om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

Rysslands invasion av Ukraina – regeringen.se

Kommerskollegium

Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik, samlar information om de införda sanktionerna mot Ryssland.

Sanktioner mot Ryssland – kommerskollegium.se

Business Sweden

Business Sweden har samlat information om svenska regeringens förhållningssätt till krisen och hur den påverkar Sveriges handel med Ryssland och Ukraina. Här finner du även en FAQ-sektion samt kontaktuppgifter till personer som kan svara på frågor kring exempelvis handelshinder, internationella betalningar, sanktioner och logistik.

Kriget i Ukraina – business-sweden.com

EU Sanctions Map

En sökbar karta där du hittar den senaste informationen om EU:s sanktioner, vilka varor och tjänster de omfattar samt vilka rättsakter som reglerar åtgärderna.

EU Sanctions Map – sanctionsmap.eu

Europeiska rådet

Här presenterar Europeiska rådet information om EU:s restriktiva åtgärder med anledning av krisen i Ukraina.

EU:s restriktiva åtgärder med anledning av krisen i Ukraina – consilium.europa.eu

Inspektionen för strategiska produkter

Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål. Här finner du information om produkter som är förbjudna att exportera till Ryssland.

Utökade sanktioner mot Ryssland – isp.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB erbjuder råd och stöd kring försiktighets- och beredskapsåtgärder för myndigheter och företag, exempelvis gällande cyberhygien.

Vad kan myndigheter och företag göra? – msb.se

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer. Med anledning av rådande omständigheter ger de inte längre några garantier till Ryssland, Belarus och Ukraina.

Stopp för garantigivning till Ryssland, Belarus och Ukraina – ekn.se

 

Vill ditt företag bistå med humanitär hjälp eller stöd till flyktingar?

 

EU Clusters Support Ukraine Forum är ett forum som har initierats av European Cluster Collaboration Platform, med syfte att underlätta för europeiska företag att bidra med humanitär hjälp till Ukraina och stöd för ukrainska flyktingar i EU:s medlemsländer. Här kan företag dela med sig av information, registrera hjälperbjudanden, föreslå samarbeten samt be om assistans vid anskaffning eller leverans av humanitära förnödenheter.

EU Clusters Support Ukraine Forum - clustercollaboration.eu