Skip to main content

Så lyckas du göra affärer i Tyskland

Grow globally

Är du intresserad av att göra exportaffärer med Tyskland? Då ska du vara med på vårt webbinarium som vi gör i samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren. Du kommer att få handfasta tips på hur man bearbetar den tyska marknaden och hittar samarbetspartners och kunder. 

Tyskland är Sveriges största exportland och en lockande marknad för många företag. Detta webbinarium, som hålls på svenska, kommer att ge såväl goda råd som inspiration och tips om hur man lyckas på denna stora, men samtidigt hårt konkurrensutsatta marknad. Genom Tyska-Svenska Handelskammarens unika kompetens och praktiska verktyg kommer ditt företag att få ny insikt i hur man går tillväga för att bearbeta den tyska marknaden. 

Tid: 26 maj, kl 9-11
Plats:  Teams

Det kostar inget att delta i webbinariet, anmälan görs till camilla.nordin@skane.se, därefter får du en länk till Teams. 

Program


Block 1:  9.00 - 10.00 

 • Hur fungerar den tyska marknaden (40 min)
 • Hur är den tyska marknaden uppbyggd och hur fungerar den? 
 • Var finns marknadspotentialen? 
 • Hur hittar jag affärspartner och hur tar jag den första kontakten? 
 • Hur tänker min tyska kund och hur skapar jag lojalitet? 
 • Vilka kulturella skillnader måste jag ta hänsyn till och hur kan jag dra nytta av mitt svenska ”wild card”? 

10.00-10.10 Kort bensträckare 

Block 2: 10.10 - 11.00 

 • Vad gäller juridiskt och skattemässigt? (20 min) 
 • Producentansvar i Tyskland – vilka märknings- och förpackningskrav gäller? (10 min) 
 • Checklista: Export till Tyskland! (5 min) 
 • Frågor 
 • Summering och avslut 

Om Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk-Svenska Handelskammarens uppdrag är att hjälpa tyska och svenska företag att göra affärer med varandra. Handelskammaren är del av det tyska handelskammarnätverket DIHK/IHK/AHK samt representant för den tyska organisationen för investeringsfrämjande, Germany Trade & Invest, i Sverige. Tjänsterna omfattar allt från etablering och exportrådgivning till skatte- och juridiska frågor. 

Tysklandsfödda Ninni Löwgren Tischer, ansvarig för Market Entry & Business Development på TSHK, kommer att leda detta webinar tillsammans med sina kollegor Katharina Sachs (affärsjurist) och Norman Karsch (expert miljörapportering). 

Webbinariet görs inom ramen för det EU-finansierade projektet Southern Sweden International.Logotyper SSI