Skip to main content
Photo: Apelöga

Let us help your Skåne-based business go global

Covid19 banner för ekonomiskt stöd

Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19

IN SWEDISH | Region Skåne inför en företagsakut där små- och medelstora företag i kris kan vända sig med frågor om finansiellt stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Invest in Skåne, Almi, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Företagsakuten riktar sig till små- och medelstora företag som har svårt att tolka de nationella krispaketen. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering m.m? 

Möte

Need financing to expand abroad or pursue potential innovation?

If your company wants to enter a market outside Sweden or has an innovative idea to develop, there may be financing options available.

Photo: Unsplash

Have questions?

We’re always receiving questions from companies in Skåne about our services and have compiled the ones that are most frequently asked along with their answers.