Skip to main content
Photo: Apelöga

Let us help your Skåne-based business go global

Möte

Need financing to expand abroad or pursue potential innovation?

If your company wants to enter a market outside Sweden or has an innovative idea to develop, there may be financing options available.

EEN/Corona banner

Join “Care & Industry together against CORONA”

We invite regional companies, research institutions and healthcare organisations to join the Enterprise Europe Network initiative “Care & Industry together against CORONA”. It is a digital matchmaking platform where you can share knowledge and collaborate to help face the current healthcare crisis due to Covid-19.

Covid19 banner för ekonomiskt stöd

Företagsakuten: Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19

IN SWEDISH | Region Skåne inför en företagsakut där små- och medelstora företag i kris kan vända sig med frågor om finansiellt stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Invest in Skåne, Almi, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Företagsakuten riktar sig till små- och medelstora företag som har svårt att tolka de nationella krispaketen. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering m.m? 

Banner omställningscheckar

Omställningscheckar – för företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin

IN SWEDISH |Region Skåne har tagit fram en ny form av tillfälligt ekonomiskt stöd för att företag ska kunna genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen, t ex anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Ansökningsperioden är öppen från 1 maj. 

Photo: Unsplash

Have questions?

We’re always receiving questions from companies in Skåne about our services and have compiled the ones that are most frequently asked along with their answers.

Upcoming events

BIO-Europe® 2020 Digital

-

Trade & export
Invest
Invest in Skåne will be attending this match making event, where over 4,400 global decision makers from biotechnology, pharma and finance annually come together to identify new business opportunities and develop strategic relationships.
Read more

Matchmaking at MEDICA 2020

-

Trade & export
On the occasion of MEDICA 2020, taking place digitally on the 16 - 19 November, Enterprise Europe Network and Zenit is organising a matchmaking event to help companies and organisations within the healthcare sector to find new collaboration partners. invest in Skåne supports Skåne-based companies in the registration process and profile description.
Read more