Skip to main content
Photo: Apelöga

Let us help your Skåne-based business go global

Möte

Need financing to expand abroad or pursue potential innovation?

If your company wants to enter a market outside Sweden or has an innovative idea to develop, there may be financing options available.

EEN/Corona banner

Join “Care & Industry together against CORONA”

We invite regional companies, research institutions and healthcare organisations to join the Enterprise Europe Network initiative “Care & Industry together against CORONA”. It is a digital matchmaking platform where you can share knowledge and collaborate to help face the current healthcare crisis due to Covid-19.

Covid19 banner för ekonomiskt stöd

Företagsakuten: Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19

IN SWEDISH | Region Skåne inför en företagsakut där små- och medelstora företag i kris kan vända sig med frågor om finansiellt stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Invest in Skåne, Almi, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Företagsakuten riktar sig till små- och medelstora företag som har svårt att tolka de nationella krispaketen. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering m.m? 

Banner omställningscheckar

Omställningscheckar – för företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin

IN SWEDISH |Region Skåne har tagit fram en ny form av tillfälligt ekonomiskt stöd för att företag ska kunna genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen, t ex anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Ansökningsperioden är öppen från 1 maj. 

Photo: Unsplash

Have questions?

We’re always receiving questions from companies in Skåne about our services and have compiled the ones that are most frequently asked along with their answers.

Upcoming events

Swiss Nordic Bio 2021

-

Grow globally
Invest
Are you a small life science company in Skåne looking for business and investment opportunities with leading European investors and pharma? Join us digitally at Swiss Nordic Bio 2021! On 10 & 11 February 2021, you can participate in the event, including 1-to-1 matchmaking meetings.
Read more on how to participate at Swiss Nordic BIO
Image food farmer in Skane

Låt Europa smaka på södra Sverige

-

Grow globally
IN SWEDISH. Är du odlare, livsmedels- eller dryckesproducent i Skåne eller Blekinge? Vill du sälja dina produkter till Europa på ett smidigt sätt - men kanske inte vet hur? Välkommen till vårt webbinarium och ta del av fantastiska exportmöjligheter!
Read more

Microbiome Summit 2021

-

Invest
Grow globally
Medicon Valley Alliance, Copenhagen Capacity and Invest in Skåne provide a venue for bringing together microbiome scientists and companies to define the state of microbiome research in life science and opportunities for collaborations in this emerging multidisciplinary field of science.
Read more

Page updated 13 Jan 2021, at 14:59