Skip to main content

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här sidan beskriver hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Invest in Skånes webbplats är anpassad till WCAG 2.1 AA, med en uppfyllnad på minst 98 procent enligt löpande rapporter från vårt verktyg Siteimprove. Vi är dock medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. För mer information, se nedan avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vår webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom formuläret längst ner på denna sida.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår webbplats tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom formuläret längst ner på sidan, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Invest in Skånes webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Invest in Skånes webbplats använder i vissa fall icke-standardiserade (betaversioner) av HTML och CSS för att uppnå en önskvärd och likvärdig layout och funktionalitet oberoende av webbläsare som används. Detta leder till att webbplatserna inte uppnår fullständig validering enligt W3C-standarden.
  • Ett fåtal sidor på andra språk än webbplatsens standardspråk är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

  • Pdf-dokument är i stora delar ej tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Invest in Skåne åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Invest in Skåne har inte resurser att i nuläget tillgänglighetsanpassa de dokument som är publicerade på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

ETU har gjort en oberoende granskning av Invest in Skånes webbplats. Med hjälp av verktyget Siteimprove gör Invest in Skåne internt löpande granskning av webbplatsen.

Senaste omfattande, externa granskningen gjordes av ETU 2019-10-09, och åtgärderna på dessa brister lanserades i koden 2020-02-19. Siteimprove skannar därutöver webbplatserna och rapporterar eventuella avvikelser varje vecka, varefter vi åtgärder bristerna löpande.

Publiceringsdatum för webbplatser

  • Investinskane.com publicerades i ny version 2020-03-10

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-14.

Page updated 16 Jan 2023, at 10:25