Skip to main content
Group photo of all coworkers at Invest in Skåne AB

Let us help you do business in Skåne

Covid19 banner för ekonomiskt stöd

Support for Skåne-based companies financially affected due to Covid-19

IN SWEDISH | Region Skåne inför en företagsakut där små- och medelstora företag i kris kan vända sig med frågor om finansiellt stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Invest in Skåne, Almi, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Företagsakuten riktar sig till små- och medelstora företag som har svårt att tolka de nationella krispaketen. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering m.m? 

Photo: Apelöga

What is special about Skåne?

What is it about the Skåne region that makes it great for doing business? Well, it’s not just one single thing, but several different factors and aspects. Combined, they create a unique environment that appeals to almost any venture.