Skip to main content
Group photo av all coworkers at Invest in Skåne AB

Let us help you do business in Skåne

Covid19 banner för ekonomiskt stöd

Support for Skåne-based companies financially affected due to Covid-19

IN SWEDISH | Region Skåne inför en företagsakut där små- och medelstora företag i kris kan vända sig med frågor om finansiellt stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Invest in Skåne, Almi, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Företagsakuten riktar sig till små- och medelstora företag som har svårt att tolka de nationella krispaketen. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering m.m? 

Photo: Apelöga

What is special about Skåne?

What is it about the Skåne region that makes it great for doing business? Well, it’s not just one single thing, but several different factors and aspects. Combined, they create a unique environment that appeals to almost any venture.

How we strengthened Skåne's business in 2019

Last year was Invest in Skåne's most successful years for investment and trade promotion. We contributed to new jobs, inflow of foreign capital, and increased productivity.

65

Agreements

International agreements 2019

Our work promoting investment and trade in 2019 contributed to 65 international agreements.

2

Billion SEK

Invested capital 2019

The international companies we've helped invested capital worth approximately 2 billion Swedish Krona in Skåne in 2019.

370

Jobs

Jobs created in 2019

As a result of the international agreements we've helped develop, more than 370 jobs were created in the Skåne region in 2019.